Czy chcesz zakończyć dzień lub slot?

Włącz funkcję „Ostatnia dostawa” w prawym górnym rogu aplikacji. Po dostarczeniu zamówienia zostaniesz automatycznie przełączony w tryb offline.

"Ostatnią dostawę" ustawiaj po odebraniu zamówienia (nigdy w drodze do punktu lub czekając na zamówienie.

Did this answer your question?