Czy chcesz zakończyć dzień lub slot?

Aktywuj funkcję „Ostatnia dostawa” w prawym górnym rogu aplikacji. Automatycznie przełączy Cię w tryb offline po zakończeniu ostatniej dostawy.

Did this answer your question?