Sloty Card&Cash publikujemy w każdy czwartek o 10:00.
Sloty Prepaid publikujemy w każdy piątek o 10:00.

Did this answer your question?