Tak; możesz pracować większą liczbę godzin w jednym tygodniu, a w następnym tylko kilka, lub wcale nie pracować. Ty ustalasz swój czas pracy!

SLOT / OFF SLOT

Uwaga: jeśli pracujesz offslot (bez MG), możesz przejść w tryb online i realizować zlecenia, po czym przejść w tryb offline i zakończyć dzień.

Jeżeli jednak pracujesz na slocie, musisz przestrzegać tych zasad, żeby Ci przysługiwała minimalna gwarantowana stawka godzinowa (MG), oraz bonusy.

Did this answer your question?