Możesz sprawdzić, ile czasu byłeś w trybie online, a także, ile zarobiłeś:

1️⃣ Przejdź do "Czas w trybie online" (Time connected)

2️⃣ Elementy niebieskiego koloru reprezentują czas spędzony w aplikacji w trybie online. Znajdziesz w tym miejscu również szczegóły zlecenia oraz informacje o twoich zarobkach.

Did this answer your question?