Jeśli masz problemy z aplikacją sugerujemy:

 • Wyłącz aplikację Stuart,

 • przejdź w tryb samolotowy,

 • po dziesięciu sekundach wyłącz tryb samolotowy i uruchom ponownie aplikację Stuart.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy problemy będą się powtarzać, zalecamy również całkowite ponowne uruchomienie telefonu i ponowne uruchomienie aplikacji Stuart Courier Partner tak szybko, jak to możliwe.

Kilka ogólnych wskazówek, dzięki którym nigdy nie przegapisz żadnych zaproszeń na dostawę:

 • Za każdym razem, gdy nasz system wykryje, że Twoje połączenie uniemożliwia Ci otrzymywanie zleceń, otrzymasz automatyczną wiadomość SMS.
  Nie oznacza to jednak, że nie będziesz kwalifikować się do Minimalnej Gwarantowanej Stawki, tylko, że przegapiłeś 1 zlecenie w wyniku połączenia. Aby rozwiązać problem jak najszybciej, niezwłocznie wykonaj powyższe kroki z początku artykułu.

 • Za każdym razem, gdy wymuszasz zamknięcie aplikacji Courier Partner, należy ją natychmiast otworzyć ponownie: zamknięcie aplikacji Courier Partner powoduje wylogowanie, co oznacza, że ​​nie pojawiasz się już online!

 • Sprawdzaj aplikację Stuart. Możesz oczywiście korzystać z innych aplikacji podczas oczekiwania na zlecenie, radzimy jednak, żebyś wracał do aplikacji Stuart przynajmniej co pół godziny, dlatego że na niektórych telefonach aplikacje działające w tle automatycznie się wyłączają po dłuższym czasie nieaktywności.

 • Upewnij się, że czynniki zewnętrzne nie zakłócają działania aplikacji Stuart. Słabe połączenie z internetem lub aplikacje do oszczędzania miejsca na telefonie mogą wpływać na działanie aplikacji.
  Jeżeli twój identyfikator na mapie w aplikacji Stuart jest otoczony grubym, jasnoniebieskim kółkiem, oznacza to, że twoja lokalizacja na mapie jest niezbyt dokładna i musisz wykonać przedstawione na początku artykułu kroki:
  1. wymusić zamknięcie aplikacji
  2. włączyć, a następnie wyłączyć tryb samolotowy
  3. uruchomić aplikację ponownie

Co mam zrobić, gdy nie jestem w stanie przyjąć zlecenia?

Jeżeli nie jesteś w stanie przyjąć zlecenia, powinieneś niezwłocznie wylogować się z aplikacji.

Did this answer your question?