Jedna nieobecność w tygodniu = utrata tygodniowego bonusu.

Dwie nieobecności w tygodniu = dostęp do Staffomatic będzie opóźniony.

Did this answer your question?