Jeżeli rezerwujesz slot i nie pojawiasz się na nim, uniemożliwiasz pracę innym kurierom oraz obniżasz standardy naszego serwisu.

Nie mogę przyjść, ale znalazłem zastępstwo 🔄

Jeżeli nie możesz pojawić się na slocie, ale znasz kogoś, kto chętnie weźmie Twoją zmianę - napisz nam o tym! Ewentualnie możesz również poprosić support o pomoc - widzimy listę rezerwową i możemy podpytać kilku kurierów. Pamiętaj, że każda nieobecność będzie skutkowała brakiem dostępu do priorytetowych grafików, dlatego warto poświęcić chwilę i poszukać chętnego na Twój slot.

Nieobecność usprawiedliwiona 😰

Jeżeli masz jak usprawiedliwisz swoją nieobecność (oraz zostanie ona pozytywnie rozpatrzona przez odpowiedni dział), dostaniesz dostęp do grafików, ale nie będziesz miał możliwości dostania się na grafik priorytetowy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona 🔴

Jeżeli nie masz jak usprawiedliwić swojej nieobecności, jest to pierwsze ostrzeżenie i brak dostępu do grafików przez tydzień. Kolejne nieobecności będą skutkowały całkowitym brakiem dostępu do grafiku - możesz pracować dalej w systemie off-slot.

Cenne wskazówki ☝️

  • zarezerwowany slot możesz anulować w Staffomatic do 24 godzin przed jego rozpoczęciem, anulowanie na ostatnią chwilę zaliczane jest jako nieobecność

  • jeżeli wiesz wcześniej, że nie pojawisz się na swoim slocie, zawsze możesz wymienić się z innym Stuwie <3

  • jeżeli nie znajdziesz wolnego slotu, wpisuj się tylko na listę rezerwową, jeżeli wiesz, że możesz się pojawić


Procedura zgłaszania nieobecności 📝

Aby zgłosić prośbę o usprawiedliwienie nieobecności, należy:

Formularz należy wypełnić w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia sloty, na który byłeś zapisany. Wyjątkiem stanowią sytuacje takie jak wypadek lub inne poważne powody, dla których nie mogłeś złożyć wniosku w tym okresie.

Tutaj znajdziesz swój numer ID w Staffomatic
(lub poproś support o pomoc)

Nieobecności będą rozpatrywane tylko w przypadkach choroby lub awarii sprzętu oraz po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację.

Did this answer your question?