• 1 nieobecność w tygodniu = utrata tygodniowego bonusu
  • 2 nieobecności w tygodniu = zablokowany dostęp do Staffomatic przez min. 7 dni
  • 3 nieuzasadnione nieobecności w tygodniu - odłączenie z aplikacji (offboarding)


Did this answer your question?