Pamiętaj, że przyjmując zadanie w aplikacji Stuart Courier Partner, odpowiadasz na pilną potrzebę klienta. Zobowiązałeś się wykonać usługę dla twojego klienta.

Gdy jesteś na zmianie z Minimalną Gwarantowaną Stawką Godzinową (on slot), anulowanie zaakceptowanej pracy jest możliwe tylko w następujących przypadkach:

  • Waga paczki przekracza limit dla Twojego rodzaju transportu (zobacz limity tutaj)

  • Odległość odbioru przekracza limity dla Twojego rodzaju transportu

  • Paczka jest zbyt duża dla Twojego rodzaju transportu

  • Miałeś wypadek

  • Twój pojazd się zepsuł i nie możesz pomyślnie zakończyć dostawy

Kiedy to się stanie:

  • Skontaktuj się z działem Support

  • Wyjaśnij w pierwszym zdaniu powód żądania anulowania

  • Prześlij zdjęcie obrazujące problem/uszkodzenia

Jeśli odmowa wykonania zadania jest nieuzasadniona, nie będziesz kwalifikować się do otrzymania Minimalnej Gwarantowanej Stawki Godzinowej w tym przedziale czasowym, a następnego dnia otrzymasz wiadomość o odrzuceniu „nieuzasadnionej prośby kuriera”.

Did this answer your question?