• Punktualność - przejdź w tryb online w ciągu pierwszych 2 minut od rozpoczęcia slotu. Spóźnienia będą traktowane jako nieobecność (no-show). Możesz wypisać się ze slotu na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

  • Przerwy - przy zmianach trwających od 4 do 8 godzin wynosi ona 15 minut, a przy zmianach od 8 godzin włącznie: 30 min. Podczas zmian krótszych niż 4 godziny, nie przysługuje czas offline. Uwaga! Przerwy nie przechodzą na kolejne bloki czasowe. Gdy pracujesz na dwóch czterogodzinnych slotach pod rząd, masz możliwość wykorzystania dwóch piętnastominutowych przerw, po jednej na każdym slocie.

  • Przerw nie można brać w ciągu pierwszych ani ostatnich 30 minut zmiany. Przypominamy, iż aby otrzymać stawkę gwarantowaną, należy spełnić to wymaganie.

  • "Ostatnie zlecenie": włącz tę funkcję jeżeli chcesz iść na przerwę zaraz po dostarczeniu aktualnego zamówienia lub jeżeli jest to Twoje ostatnie zlecenie tego dnia. System automatycznie wyloguje Cię po dostarczeniu zamówienia.

  • 100% akceptowanie zleceń - zapisując się na slot, decydujesz się pracować w określonych godzinach i realizować wszystkie wysłane do Ciebie zamówienia, niezależnie od strefy, na której jesteś zapisany.

  • Auto-akceptacja - włącz niebieską błyskawicę i nie martw się ominiętym zaproszeniem. Tutaj więcej informacji.

Did this answer your question?