• Punktualność: przejdź w tryb online w ciągu pierwszych 2 minut od rozpoczęcia slotu. Spóźnienia będą traktowane jako nieobecność (no-show). Możesz wypisać się ze slotu na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

  • Przerwa w Szczecinie jest dostosowana do długości zmiany. Przy zmianach trwających od 4 do 8 godzin wynosi ona 15 min. a przy zmianach od 8 godzin włącznie: 30 min. Podczas zmian krótszych niż 4 godziny, nie przysługuje czas offline.

  • Przerw nie można brać w ciągu pierwszych ani ostatnich 30 minut zmiany. Przypominamy, iż aby otrzymać stawkę gwarantowaną, należy spełnić to wymaganie.

  • "Ostatnie zlecenie": włącz tę funkcję jeżeli chcesz iść na przerwę zaraz po dostarczeniu aktualnego zamówienia lub jeżeli jest to Twoje ostatnie zlecenie tego dnia. System automatycznie wyloguje Cię po dostarczeniu zamówienia.

  • 100% akceptowanie zleceń - zapisując się na slot, decydujesz się pracować w określonych godzinach i realizować wszystkie wysłane do Ciebie zamówienia, niezależnie od strefy, na której jesteś zapisany.

Did this answer your question?