• Punktualność: przejdź w tryb online w ciągu pierwszych 2 minut od rozpoczęcia slotu. Spóźnienia będą traktowane jako nieobecność (no-show). Możesz wypisać się ze slotu na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

  • 10% czasu offline: możesz przebywać w trybie offline maksymalnie 10% czasu (6 minut na każdą godzinę). Jeżeli masz 4-godzinny slot, przysługuje Ci 24 minuty w trybie offline. Czas w trybie offline nie przechodzi na następne sloty.

  • Przerw nie można brać w ciągu pierwszych ani ostatnich 30 minut zmiany. Przypominamy, iż aby otrzymać stawkę gwarantowaną, należy spełnić to wymaganie.

  • "Ostatnie zlecenie": włącz tę funkcję jeżeli chcesz iść na przerwę zaraz po dostarczeniu aktualnego zamówienia lub jeżeli jest to Twoje ostatnie zlecenie tego dnia. System automatycznie wyloguje Cię po dostarczeniu zamówienia.

  • 100% akceptowanie zleceń - zapisując się na slot, decydujesz się pracować w określonych godzinach i realizować wszystkie wysłane do Ciebie zamówienia, niezależnie od strefy, na której jesteś zapisany.

Did this answer your question?