• Punktualność: przejdź w tryb online w ciągu pierwszych 5 minut od rozpoczęcia slotu. Spóźnienia będą traktowane jako nieobecność (no-show). Możesz wypisać się ze slotu na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
  • 10% czasu offline: możesz przebywać w trybie offline maksymalnie 10% czasu (6 minut na każdą godzinę). Jeżeli masz 4-godzinny slot, przysługuje Ci 24 minuty w trybie offline. Czas w trybie offline nie przechodzi na następne sloty.
  • "Ostatnie zlecenie": włącz tę funkcję jeżeli chcesz iść na przerwę zaraz po dostarczeniu aktualnego zamówienia lub jeżeli jest to Twoje ostatnie zlecenie tego dnia. System automatycznie wyloguje Cię po dostarczeniu zamówienia.
  • 100% akceptowanie zleceń - zapisując się na slot, decydujesz się pracować w określonych godzinach i realizować wszystkie wysłane do Ciebie zamówienia. Jeżeli otrzymasz zamówienie z innej restauracji, masz 2 minut na anulacje. Akceptowanie i trzymanie nieswojego zamówienia opóźnia dostawę, obniża nasze standardy oraz Twoje wyniki. Takie zachowanie będzie raportowane co może skutkować utratą MG lub odłączeniem z aplikacji (offboardingiem).
  • 90% w strefie odbioru - upewnij się, że jesteś w prawidłowej restauracji oraz strefie. Po dostarczeniu dostawy niezwłocznie wróc do swojej strefy.
  • 6 minut u Klienta: pamiętaj, aby dostarczyć zamówienie jak najszybciej. Przebywanie dłużej pod adresem dostawy bez uzasadnienia będzie raportowane co może skutkować utratą MG lub odłączeniem z aplikacji (offboardingiem).

Did this answer your question?