Od 4 listopada 2020 roku wprowadzamy nowy system bonusów za osoby polecone. Jeśli osoba, którą polecisz, wykona w pierwszym miesiącu swojej pracy minimum 100 dostaw, zarobisz 200 PLN brutto.

Jakie warunki należy spełnić?

Osoba, którą polecasz, musi podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego wpisać Twoje imię i nazwisko w polu „Kod referencyjny: Imię i nazwisko osoby polecającej”.

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy osoba, którą polecasz, musi wykonać minimum 100 dostaw.

Bonus za refarral - 200 PLN brutto — zostanie wysłany do Twojego partnera flotowego po pierwszym miesiącu pracy poleconej osoby.

Aby bonus został wypłacony, musicie być naszymi aktywnymi kurierami, a żadne z Was nie może zrezygnować w tym czasie z pracy ani zostać offboardowanym.


JAK TO DZIAŁA

  • Jan Kowalski poleca Marcina Nowaka
  • Marcin zaczyna 05/11/2020 (realizuje pierwsze zamówienie)
  • Marcin realizuje 100 dostaw między 05/11/2020 - 04/12/2020
  • Jan otrzymuje 200 PLN brutto razem z najbliższą wypłatą po 05/12/2020
Did this answer your question?