Ulepszenia mają na celu zapewnienie lepszej widoczności potencjalnych zarobków z mnożników przy każdej dostawie oraz pełniejszego wglądu w historie zamówień i zarobków.


📱 Ulepszony ekran zaproszeń

Mnożnik wraz z potencjalnym zarobkiem brutto będą widoczne w nowym ekranie zaproszeń.

💰 Zarobki z mnożników widoczne w historii zamówień

W opcji Historia dostaw zobaczycie wszystkie dodatkowe zarobki z mnożników.

⏳ Wgląd do zarobków w opcji Czas Połączenia

W opcji Czas Połączenia możesz od teraz zobaczyć swoje zarobki mnożnikowe wraz z czasem połączenia w aplikacją i wcześniejszymi zarobkami.

  • Wybierz Czas połączenia

  • Niebieskie linie oznaczają czas połączenia w aplikacji. Teraz widoczne są również zarobki mnożnikowe

  • Wyświetlane kwoty to całkowite zarobki brutto z dostaw oraz mnożnik


Did this answer your question?