⏳ Nowy pasek odliczania na ekranie!

  • Zmniejszająca się niebieska linia pokazuje, ile czasu pozostało Ci na zaakceptowanie zaproszenia
  • Masz 20 sekund na zaakceptowanie zaproszenia, zanim wygaśnie
  • Włącz auto-accept, aby nigdy nie przegapić żadnego zaproszenia!

Tutaj znajduje się pasek odliczania czasu:

🗺 Nowe mapy

  • Widoczne punkty odbioru i dostawy na ekranie zaproszenia
  • Możliwość powiększenia mapy oraz przesuwania się po niej
  • Jeżeli jest więcej niż jeden punkt dostawy, oznacza, że masz 'multi-drop' (więcej niż jedno zamówienie)
  • Widoczny adres odbioru na ekranie zaproszenia
  1. Punkt odbioru
  2. Pierwszy adres dostawy
  3. Drugi adres dostawy

⛔️ Nowy przycisk odrzucenia

Zmieniliśmy przycisk odrzucenia z X na 'Odrzucenie'

⚠️Pamiętaj, że odrzucenie zamówienia w trybie zmianowym (on-slot), automatycznie wpływa negatywnie na Twoją Minimalną Stawkę Gwarantowaną (MG).


Did this answer your question?