Szczegóły konta

Liczba dostaw wyświetlanych pod Twoim imieniem i nazwiskiem w części "Profil" aplikacji obejmuje wszystkie zaakceptowane przez Ciebie zamówienia (zrealizowane oraz anulowane).

Czas połączenia

Tutaj znajdziesz tylko zrealizowane dostawy. Anulacje nie pojawią się w części aplikacji związanej z czasem.

Historia dostaw

W historii dostaw znajdziesz wszystkie zamówienia (zrealizowane oraz anulowane). Dodatkowo widać mnożnik aktywny w czasie zaakceptowania zamówienia.

Did this answer your question?