Dzięki automatycznemu łączeniu zamówień system będzie w stanie dodać zamówienie do zlecenia bez konieczności zrzucania i przypisywania go ponownie do kuriera. Jest to bardzo wygodne, ponieważ kurier nie musi akceptować ponownie zaproszenia.

Na ekranie aplikacji wyskoczy powiadomienie push, informujące o dodaniu nowego zamówienia do trasy.

Did this answer your question?