📫 Akceptacja z powiadomienia

W powiadomieniu możesz zobaczyć nazwę klienta i szacunkowe zarobki, co pomoże Ci zdecydować, czy chcesz zaakceptować dostawę.

Możesz zaakceptować lub odrzucić zaproszenie bezpośrednio z powiadomienia.

📲 Akceptacja z ekranu zaproszenia

W aplikacji możesz kliknąć każde miejsce na białym polu, aby zaakceptować zaproszenie.

Jeśli istnieje aktywny mnożnik dostawy, stawka zostanie uwzględniona w kolorze niebieskim po prawej stronie Twoich zarobków, które również będą obejmować stawki mnożnika.

Zmniejszająca się niebieska linia pokazuje, ile czasu zostało Ci na przyjęcie zaproszenia. Masz 40 sekund na zaakceptowanie zaproszenia, zanim wygaśnie.

Włącz funkcję automatycznego akceptowania, aby nie przegapić zaproszeń!

🗺 Zobacz, dokąd zmierzasz

  • Na ekranie zaproszenia zobaczysz mapę wskazującą, gdzie znajduje się punkt odbioru i dostawy.

  • Możesz także wchodzić w interakcję z mapą - powiększać lub pomniejszać i poruszać się!

  • Jeśli widzisz więcej niż jedną dostawę, oznacza to, że dostawa jest pakietowa (multi-drop).

  • Podany adres to adres miejsca odbioru.

⛔️ Odrzuć zaproszenie

Aby odrzucić zaproszenie, kliknij X Odrzuć w prawym górnym rogu.

Pamiętaj, że odrzucenie zaproszenia, gdy jesteś na slocie, wpływa na Twoją minimalną stawkę gwarantowaną.

Did this answer your question?